Preoperatief onderzoek t.b.v. implantaten onderkaak

Het preoperatief onderzoek bestaat uit:

  • Anamnese: Inventarisatie van de problemen met de huidige prothese.
  • Algemene gezondheid: Beoordelen van de gezondheid aan de hand van een door u ingevuld gezondheidsvragen formulier
  • Medicatie: Inventarisatie van de gebruikte medicijnen
  • Extraorale inspectie: Beoordeling van afwijkingen in het gelaat, deze zijn mogelijk gerelateerd aan de huidige prothese.
  • Intraorale inspectie: Beoordeling van de harde (kaken) en de zachte (mondslijmvlies) weefsels. Metname de mate van resorptie van de kaken is een belangrijk gegeven.
  • Röntgenfoto’s: Er worden meestal twee röntgenfoto’s gemaakt: Een Orthopantomogram (OPG) en een laterale schedelröntgenfoto.
  • Diagnose: Hierin wordt vastgelegd wat de oorzaak is van de problemen die u heeft met uw prothese
  • Therapie: Er worden voorstellen gedaan ten aanzien van de verbetering van de door u aangevoerde problemen met uw prothese. Dit kan inhouden dat er voorgesteld wordt om implantaten te plaatsen in combinatie in boven en/of onderkaak in combinatie met een nieuwe prothese.