Operatieve behandeling

De operatieve behandeling in de bovenkaak ten behoeve van meer stabiliteit en retentie van uw bovenprothese bestaat uit het aanbrengen van 4 implantaten. Wanneer uw kaak voldoende bot heeft dan kunnen de implantaten direct geplaatst worden in het bestaande bot. Echter wanneer uw kaak ernstig geslonken is, dan zal er eerst bot aangebracht moeten worden. Omdat het meestal een grote hoeveelheid bot betreft wordt dit uit vaak uw bekkenkam gehaald.