Indicatie bovenprothese op implantaten

De belangrijkste indicatie voor prothese op implantaten in de bovenkaak is:

  • Een ernstig geslonken kaak, waardoor er geen gewone prothese vervaardigd kan worden, die voldoende retentie en stabiliteit geeft om volwaardig te kunnen funtioneren.

Andere indicatie kunnen zijn:

  • Kokhalsklachten ten gevolge van de gehemeltebedekking.
  • Nog eigen tanden in de onderkaak, die ervoor zorgen dat de bovenprothese snel losgedrukt wordt van de bovenkaak.
  • Een gevoel van onzekerheid bij het dragen van een gewone prothese met een verminderde deelname aan het gebruikelijke sociale leven tot gevolg.